Kontakt,Podmínky

Rezervace a informace: +420 774 255 690 Email: daniel.zlin @ email.cz Adresa: Zlín, Tečovská 231 mapa mapa-hrady-cz   ubytovani-penzion Ubytovací a nájemní řád   Ubytovací zařízení Tečovská 231, Zlín

 1. Ubytovací a nájemní řád se řídí § 754 a § 685 a dále dle občanského zákoníku.
 2. Pobyt začíná nejdříve ve 14 hodin a končí nejpozději v 10 hodin odjezdového dne. Dřívější nástup nebo pozdější odjezd respektive vyklizení je zpoplatněno.
 3. Pobyt je povolen pouze ubytovaným osobám. Pobyt třetích osob je zakázán.
 4. Úhrada ceny za pobyt se platí předem před nástupem na ubytování. Změna nebo vystavení duplikátu účtu je zpoplatněna částkou 100 Kč.
 5. Při ubytování na základě dohodnuté ceny je podmínkou snížené ceny dodržení doby pobytu a počtu osob dle objednávky a dodržení doby splatnosti dle faktury.
 6. Pobyt zvířat pouze se souhlasem ubytovatele. Cena za pobyt zvířete je od 100 Kč za den.
 7. Parkování na oploceném pozemku za penzionem je možné za 100 Kč za den. Mytí aut je zakázáno.
 8. Systém třídění odpadu – do komunálního odpadu patří jen to, co nelze recyklovat.
 9. Třídí se plasty, tetrapaky, sklo, papír, plechovky a bioodpad. Před domem jsou nádoby na tříděný odpad. Nádoby na plechovky a bioodpad je vzadu za posezením.
 10. V bytovém domě a společných prostorách je zákaz kouření a nadměrného požívání alkoholu. Pokuta za kouření (kouř z cigaret) v pokoji je 1000 Kč.
 11. V bytovém domě a společných prostorách platí noční klid od 22 do 6 hodiny.
 12. V případě nevhodného nebo agresívního chování je pobyt s takovou osobou okamžitě ukončen a to bez nároku na vrácení peněz. Tímto není dotčena náhrada škody provozovateli.
 13. Nájemce je povinen chovat se šetrně k vybavení a zařízení pokojů a apartmánů. Není povoleno manipulovat s nábytkem, nastavením automatických systémů, zasahovat do technologií.
 14. Nájemce je povinen případné drobné závady neprodleně oznámit provozovateli. Dlouhodobě ubytovaní si zajišťují řešení drobných závad sami.
 15. Nájemce je povinen chovat se šetrně k  spotřebám energií. V opačném případě bude požadována náhrada škody nebo doplatek za nadměrnou spotřebu. Limit měsíční spotřeby studené vody je 0,5m³ a teplé vody je 0,5m³ na 1 osobu v ubytovací jednotce. Jsou poveleny tyto vlastní elektrospotřebiče: nabíječky, fén, holící strojek, počítač, malá tv. Nejsou povoleny tv a monitory se spotřebou nad 40 W .
 16. Nájemce je zodpovědný za škody způsobené provozovateli. Za ubytované osoby zodpovídá objednavatel.
 17. Nájemce může pobyt předčasně ukončit. Bez ohledu na důvod nemá nárok na vrácení peněz.